2. kolo celoplošného testovania na Covid 19 sa opäť uskutoční aj v našej obci.

Kedy?   Nedeľa, 08.11.2020
Kde?   Budova školy, súpisné. č. 54
Čo si treba k testovaniu doniesť?  
 • občania od 10 - 15 rokov kartičku poistenca
 • občania 15 a viac rokov občiansky preukaz
 • telefónne číslo, ktoré sa nahlási pri registrácií

                                       Harmonogram testovania:

                                  08:00  -  12:00 h. TESTOVANIE

                                  12:00  -  13:00 h. PRESTÁVKA

                                  13:00  -  17:00 h. TESTOVANIE

                                  17:00  -  17:30 h. PRESTÁVKA

                                  17:30  -  20:00 h. TESTOVANIE

          Na testovanie môžete prísť v ľubovoľnom časovom pásme,

stav čakania na testovanie budeme priebežne vyhlasovať v obecnom rozhlase.

Celoplošné testovanie na Covid 19 sa uskutoční aj v našej obci.

Kedy?   Nedeľa, 01.11.2020
Kde?   Budova školy, súpisné. č. 54
Čo si treba k testovaniu doniesť?  
 • občania od 10 - 15 rokov kartičku poistenca
 • občania 15 a viac rokov občiansky preukaz
 • telefónne číslo, ktoré sa nahlási pri registrácií

 

Harmonogram časových pásiem pre testovanie:

07:30 - 09:30 
  čísla domov 1 až 51
09:30 - 12:00 
  čísla domov 52 až 91
13:00 - 15:30  
  čísla domov 92 až 114 + občania z okolia
15:30 - 18:00 
  čísla domov 115 až 137 + občania z okolia
19:00 - 21:30 
  čísla domov 138 až 151 + občania z okolia

 

Prosíme všetkých o disciplínu a dodržiavanie odporúčaného času!

                       Vážení občania,

  pri príležitosti konania 37. ročníka Rajeckého Maratónu,

   bude úplná uzávierka cesty I/64, v sobotu 08.08.2020,

               v čase od 8:30 do 14:00 hod.

           Taktiež všetky miestne komunikácie,

          ktoré sa napájajú na cestu I. triedy,

           budú v mieste napojenia uzatvorené.

Na bezpečnosť a úplnosť uzávierky počas športového podujatia,

       bude dohliadať Okresný dopravný inšpektorát

     Okresného riaditeľstva PZ v Žiline, v súčinnosti

         s Dobrovoľným hasičským zborom Obce Šuja a organizátorom 

                                              športového podujatia.

 Žiadame Vás o rešpektovanie pokynov a nariadení v súvislosti

              s úplnou uzávierkou cesty I/64.

                   Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiline, 

 vyzýva všetkých občanov ku zvýšeniu bezpečnosti, opatrnosti a dôslednosti,

                             pri ochrane svojho zdravia a majetku.

Je potrebné zamykať brány vedúce ku pozemkom a dvere na bytoch a domoch.

                  Nenechávať kľúče vo dverách z vonkajšej strany.

 Taktiež dbať na nutnosť používania ochranných reflexných prvkov na odeve,

 pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti v ranných a večerných

  hodinách. Kráčať po chodníkoch, prípadne sa pohybovať po správnom okraji.

   Treba myslieť na svoju bezpečnosť a tým si ochrániť svoj život.

(podľa dodatku č.1 VZN 1/2016 o nakladaní s komun. odpadmi na území obce Šuja)

Zberné miesto a obecná kompostáreň sa nachádza v časti areálu spoločnosti Agroregión (miestne poľnohosp. družstvo).

Prevádzková doba otvorenia je vždy od 

9:00 - 13:00 hod

Harmonogram dní pre kalendárny rok 2020:

Apríl  Máj  Jún  Júl  August  September Október November  December
4.4.(sobota) 2.5.(sobota) 6.6.(sobota) 4.7.(sobota) 1.8.(sobota)  5.9.(sobota)  3.10.(sobota)  7.11.(sobota) 5.12.(sobota)

Zber bude zabezpečovať Obec Šuja podľa nižšie určených termínov, vždy o 8:00 ráno. Zber sa bude realizovať priebežne po celej obci. Je potrebné, aby ste vytriedené vrecia mali včas pripravené pred svojimi domácnosťami. Vrecia sa budú odoberať iba správne vytriedené a zviazané! Za každé odobraté vrece dostanete výmenou prázdne.

 

Apríl 3.4.(piatok)
  17.4.(piatok) 
  30.4.(štvrtok) 
Máj 15.5.(piatok) 
  29.5.(piatok) 
Jún 12.6.(piatok) 
  26.6.(piatok) 
Júl 10.7.(piatok) 
  24.7.(piatok)
August 7.8.(piatok)
  21.8.(piatok)
September 4.9.(piatok)
  18.9.(piatok)
Október 2.10.(piatok)
  16.10.(piatok)
  30.10.(piatok)
November 13.11.(piatok)
  27.11.(piatok)
December 11.12.(piatok)
  21.12.(pondelok)
  28.12.(pondelok)

   Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie Vládou SR, Obec Šuja prijala a v nadväznosti nariadila nasledovné opatrenia:

 1. Od 13.03. 2020 je obecný úrad ZATVORENÝ
      pracujeme v nestránkovom režime, pre spojenie je potreba využiť tel. kontakt 041 / 542 37 92, prípadne elektronicky na mailovú adresu obecsuja@obecsuja.sk
 2. Konanie všetkých Bohoslužieb a pobožnosti Križovej cesty sú ZRUŠENÉ
 3. Zberný dvor bude až do odvolania ZATVORENÝ
 4. Verejný predaj je až do odvolania na celom území obce ZAKÁZANÝ
 5. Detské ihrisko a viacúčelové ihrisko je až do odvolania ZATVORENÉ

        Obec Šuja, Kultúrna komisia a Fašiangový sprievod,

Vás pozýva spoločne prežiť tohtoročnú fašiangovú slávnosť v našej obci,

                     ktorá bude už túto sobotu 22. februára.

               Sprievod masiek vyráža do ulíc o 9:00.

      Hudobný program začína o 16:00, v priestoroch KD Šuja.

                  Prierez Ľudovej hudby si vypočujete z dielne: 

                           Ďurčanská muzika

                             Skupina Retro

                              Mafia Corner

Veselica s tombolou, a pochovávaním basy bude sprevádzaná DJ Marcusom.

               V ponuke bude predaj rôznych jarmočných pochutín.

               Sobota 22. február - Tešíme sa na Vás..

                           VÝZVA OBČANOM

       Z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov

                  najmä seniorov na cestách v Žilinskom kraji,

   často aj s tragickými následkami, vyzývame občanov na dôležitosť,

 ba až nutnosť používania ochranných reflexných prvkov na odeve,

          pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti,

          v ranných a večerných hodinách. Ďalej zdôrazňujeme,

         aby ste kráčali po chodníkoch, a kde nie je vybudovaný, 

                            tak po správnom okraji cesty.

 Myslite na svoju bezpečnosť a chráňte svoj život.

 

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3