V sobotu 13.marca. 2021 sa koná v našej obci

                         ZBER PAPIERA

 obvyklým spôsobom na dvoch zberných miestach, a to:

           11:00 h na parkovisku pri detskom ihrisku

                 11:15 h pred kultúrnym domom.

   Za prinesený papier budú na výmenu k dispozícií:

           3 druhy toaletného papiera

           2 druhy kuchynských utierok

         hygienické vreckovky a servítky

       Využite možnosť odovzdania papiera,

tým pomôžete ku zvýšeniu úrovne separácie.

    V sobotu 06. marca bude otvorený

    zberný dvor a obecná kompostáreň,

        v čase od 9:00 h - do 13:00 h.

          Za nasledovných podmienok:

 

PODĽA UZNESENIA VLÁDY SR, Č. 123 Z 28. FEBRUÁRA,

JE OSOBA POVINNÁ SA PREUKÁZAŤ ALEBO:

 

  - potvrdením o vykonaní RT PCR testu z negat. výsledkom 

    nie starším ako 7 dní

  - potvrdením o vykonaní antigénového testuz negat. výsledkom

    nie starším ako 7 dní

  - potvrdením o prekonaní ochorenia Covid 19,

    nie starším ako 3 mesiace

  - prípadne potvrdením o zaočkovaní vakcínou na Covid 19 aj 

    druhou dávkou a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní

Wifi pre Teba

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba
ITMS2014+: 311071V291
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN


Prijímateľ: Obec Šuja, č.106, 01 501 Šuja
Miesto realizácie: Obec Šuja
Výška nenávratného finančného príspevku: 7 599,24 €


Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 4 WIFI externých a 2 interných
prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v
obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na
verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a
návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.


1. Autobusová zastávka / Externý AP
2. Obecný úrad / Interný AP
3. Kultúrny dom / Externý AP
4. Kultúrny dom / Interný AP
5. Asfaltové viacúčelové ihrisko / Externý AP
6. Autobusová zastávka / Externý AP


Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na
Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania,
pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 28.11.2019.


Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Celoplošné testovanie na Covid 19 sa uskutoční aj v našej obci.

Kedy?   Sobota, 23.01.2021
Kde?   Budova školy, súpisné. č. 54
Čo si treba k testovaniu doniesť?  
  • občania do - 15 rokov kartičku poistenca
  • občania 15 a viac rokov občiansky preukaz
  • telefónne číslo, ktoré sa nahlási pri registrácií

Harmonogram časových pásiem pre testovanie:

08:00 - 09:30      čísla domov 1 až 51     +   občania z okolia
09:30 - 11:00      čísla domov 52 až 91   +   občania z okolia
11:00 - 12:30       čísla domov 92 až 114 +   občania z okolia
12:30 - 14:00      čísla domov 115 až 153 + občania z okolia
     

Prosíme všetkých o disciplínu a dodržiavanie odporúčaného času!

             Spoločnosť T+T Vám oznamuje,

 že zberový deň, príslušný na piatok 01. januára,

      sa presúva na sobotu 02. januára 2021.

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3