Testovanie na ochorenie Covid 19 sa koná 

               v sobotu 27. marca

       v priestoroch školskej budovy.

  Testovať sa bude od 8:00 do 17:00 h

       Prestávka od 12:00 do 13:00 h

 Odber bude tentokrát vykonaný z nosa,

                  nie z nosohltanu.

    Využite službu ako prevenciu pred

                ochorením Covid 19.

 V sobotu 13.marca. 2021 sa koná v našej obci

                         ZBER PAPIERA

 obvyklým spôsobom na dvoch zberných miestach, a to:

           11:00 h na parkovisku pri detskom ihrisku

                 11:15 h pred kultúrnym domom.

   Za prinesený papier budú na výmenu k dispozícií:

           3 druhy toaletného papiera

           2 druhy kuchynských utierok

         hygienické vreckovky a servítky

       Využite možnosť odovzdania papiera,

tým pomôžete ku zvýšeniu úrovne separácie.

    V sobotu 06. marca bude otvorený

    zberný dvor a obecná kompostáreň,

        v čase od 9:00 h - do 13:00 h.

          Za nasledovných podmienok:

 

PODĽA UZNESENIA VLÁDY SR, Č. 123 Z 28. FEBRUÁRA,

JE OSOBA POVINNÁ SA PREUKÁZAŤ ALEBO:

 

  - potvrdením o vykonaní RT PCR testu z negat. výsledkom 

    nie starším ako 7 dní

  - potvrdením o vykonaní antigénového testuz negat. výsledkom

    nie starším ako 7 dní

  - potvrdením o prekonaní ochorenia Covid 19,

    nie starším ako 3 mesiace

  - prípadne potvrdením o zaočkovaní vakcínou na Covid 19 aj 

    druhou dávkou a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní

Wifi pre Teba

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba
ITMS2014+: 311071V291
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN


Prijímateľ: Obec Šuja, č.106, 01 501 Šuja
Miesto realizácie: Obec Šuja
Výška nenávratného finančného príspevku: 7 599,24 €


Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 4 WIFI externých a 2 interných
prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v
obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na
verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a
návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.


1. Autobusová zastávka / Externý AP
2. Obecný úrad / Interný AP
3. Kultúrny dom / Externý AP
4. Kultúrny dom / Interný AP
5. Asfaltové viacúčelové ihrisko / Externý AP
6. Autobusová zastávka / Externý AP


Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na
Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania,
pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 28.11.2019.


Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Celoplošné testovanie na Covid 19 sa uskutoční aj v našej obci.

Kedy?   Sobota, 23.01.2021
Kde?   Budova školy, súpisné. č. 54
Čo si treba k testovaniu doniesť?  
  • občania do - 15 rokov kartičku poistenca
  • občania 15 a viac rokov občiansky preukaz
  • telefónne číslo, ktoré sa nahlási pri registrácií

Harmonogram časových pásiem pre testovanie:

08:00 - 09:30      čísla domov 1 až 51     +   občania z okolia
09:30 - 11:00      čísla domov 52 až 91   +   občania z okolia
11:00 - 12:30       čísla domov 92 až 114 +   občania z okolia
12:30 - 14:00      čísla domov 115 až 153 + občania z okolia
     

Prosíme všetkých o disciplínu a dodržiavanie odporúčaného času!

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.