Vedenie obecnej samosprávy

Starosta

Od 10. decembra 2018 spravuje obec pán starosta Michal Pastorek. Jeho víziou je obec zveľaďovať tak, aby svojou atraktívnosťou zaujala návštevníkov obce. Alfou a omegou je pritiahnuť do obce mladé rodiny.

Obecné zastupiteľstvo

V súčasnom volebnom období 2022/2026, zložili do rúk starostu sľub títo poslanci:

  1. Ing. Peter Dubec
  2. Ing. Jaroslava Škadrová
  3. Miroslav Uhlárik
  4. Bc.  Júlia Tomčíková
  5. Mgr. Ľubomíra Uhliariková

Zástupca starostu obce Šuja: Ing. Peter Dubec

Poslanec oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ, ak tak neurobí starosta: Ing. Jaroslava Škadrová

Kontrolór obce: Marta Janigová.

 

Komisie

Komisia predseda členovia
stavebná Bc. Júlia Tomčíková Ing. Peter Dubec
Ing. Jaroslava Škadrová
kultúrna Miroslav Uhlárik Ing. Peter Dubec
Mgr. Ľubomíra Uhliariková
finančná Ing. Jaroslava Škadrová Bc. Júlia Tomčíková
Mgr. Ľubomíra Uhliariková
sociálna Mgr. Ľubomíra Uhliariková Bc. Júlia Tomčíková
Ing. Jaroslava Škadrová
komisia verejného poriadku Ing. Peter Dubec Ing. Jaroslava Škadrová
Miroslav Uhlárik
komisia podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona
č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
Ing. Jaroslava Škadrová  Ing. Peter Dubec
       Miroslav Uhlárik
Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3