Vedenie obecnej samosprávy

Starosta

Od 10. decembra 2018 spravuje obec pán starosta Michal Pastorek. Jeho víziou je obec zveľaďovať tak, aby svojou atraktívnosťou zaujala návštevníkov obce. Alphou a Omegou je pritiahnuť ku nám mladé rodiny.

Obecné zastupiteľstvo

V súčasnom volebnom období 2018/2022, zložili do rúk starostu sľub títo poslanci:

          1, Ing. Peter Dubec

          2, Ing. Jaroslava Škadrová

          3, Miroslav Uhlárik

          4, Pavol Lukáč

          5, Mária Trsťanová

 

Zástupca starostu obce Šuja: Ing. Peter Dubec

Poslanec oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ, ak tak neurobí starosta: Ing. Jaroslava Škadrová

Kontrolór obce: Marta Janigová.

 

Komisie

Komisia predseda členovia
stavebná Pavol Lukáč Ing. Peter Dubec
Ing. Jaroslava Škadrová
kultúrna Miroslav Uhlárik Ing. Peter Dubec
Mária Trsťanová
finančná Ing. Jaroslava Škadrová Ing. Peter Dubec
Miroslav Uhlárik
sociálna Mária Trsťanová Pavol Lukáč
Miroslav Uhlárik
komisia podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona
č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
Ing. Jaroslava Škadrová  Pavol Lukáč
Mária Trsťanová
Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.