Wifi pre Teba

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba
ITMS2014+: 311071V291
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN


Prijímateľ: Obec Šuja, č.106, 01 501 Šuja
Miesto realizácie: Obec Šuja
Výška nenávratného finančného príspevku: 7 599,24 €


Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 4 WIFI externých a 2 interných
prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v
obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na
verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a
návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.


1. Autobusová zastávka / Externý AP
2. Obecný úrad / Interný AP
3. Kultúrny dom / Externý AP
4. Kultúrny dom / Interný AP
5. Asfaltové viacúčelové ihrisko / Externý AP
6. Autobusová zastávka / Externý AP


Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na
Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania,
pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 28.11.2019.


Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk


Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3