Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Žiline

                                      VYHLASUJE

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

            v územnom obvode okresu Žilina a Bytča

           od 12.06. 2019 od 06:00 hod. do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný 

         dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Od 09.06. 2019 SAD Žilina zapracovala autobusovú zastávku na Hollého ulici pre 3 spoje s časmi odchodov 11:16, 12:41, 13:26. Zástavku využijú hlavne naši žiaci zo základnej školy Lipová a gymnázia Javorová, ktorí nemusia nastupovať na zástavke Kostolná.

Od 09.06. 2019 je zapracovaná autobusová zastávka pre všetky linkové spoje pre trasu Žilina-Rajec-Prievidza-Bojnice a späť, spoločnosťou SAD Žilina. Všetci môžte tak plnohodnotne využívať navýšenie autobusov.

V rámci opatrení súvisiacich s predchádzaním zavlečenia, šírenia a eradikácie nákazy diviačej zveri a domácich ošípaných africkým morom ošípaných(AMO) Vám dávame k dispozícii informačné plagáty. Pozorne si ich prosíme prezrite aby sme predišli škodám na našich zvieratách.

Plagát 1

Plagát 2

Plagát 3

Okresné riaditeľstvo

hasičského a záchranného zboru v Žiline

ku dňu 15.5.2019

odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

v územnom obvode Bytča a Žilina.

 

Taxana

Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1.júla 2019.  Finančná správa v tejto súvislosti dáva do pozornosti nasledovný oznam:

Podnikatelia, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, musia požiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a to čo najskôr.

Čítať ďalej:

Srdečne Vás pozývame, ku príležitosti sviatku nášho patróna sv. Jána Nepomuckého, na hodovú sv. omšu, ktorá sa bude slúžiť 12.mája o 9:30 h, v miestnom Dome smútku.

Oznamujeme Vám, že v nedeľu 05.04. bude slúžená sv. omša o 9:00 hodine v miestnom Dome Smútku.

Oznamujeme Vám, že v sobotu 4.mája od 14:00 hodiny bude spoločné upratovanie všetkých skupín, priestorov Domu Smútku a cintorína. Upratovanie je ku príležitosti Hodovej sv. omše. 

VÁŽENÍ POĽNOHOSPODÁRI, POTRAVINÁRI A LESNÍCI,

Pomôžte nám ZLEPŠIŤ FINANCOVANIE slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva. Vyplňte KRÁTKY DOTAZNÍK a dajte nám vedieť, aké sú Vaše potreby financovania.

DOTAZNÍK NÁJDETE TU: https://pwc.to/2ZmWFPF

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR v spolupráci s EURÓPSKOU INVESTIČNOU BANKOU a spoločnosťou PwC REALIZUJÚ PRIESKUM financovania slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva, ktorého cieľom je zistiť súčasné potreby financovania sektora a jeho problémy s financovaním. Vďaka výsledkom prieskumu bude môcť Európska investičná banka priniesť na slovenský trh NOVÉ MOŽNOSTI FINANCOVANIA sektora. Pomôžte nám zistiť Vaše problémy a potreby financovania vyplnením tohto krátkeho dotazníka.
Jeho vyplnenie Vám nezaberie viac ako 10 minút.

Ďakujeme

 Spoločnosť T + T, ktorá nám zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu, Vám oznamuje, že piatkový vývoz KO sa presúva na sobotu 27.04.2019, z dôvodu Veľkonočných sviatkov. 

Oznamujeme Vám, že na Obecnom úrade v Šuji sú vystavené ROZHODNUTIA za miestne dane z nehnuteľností a poplatky za komunálny odpad a psa, za rok 2019.

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.