V sobotu 19. februára sa koná v našej obci

                                ZBER PAPIERA

     obvyklým spôsobom na dvoch zberných miestach, a to:

            11:00 h na parkovisku pri detskom ihrisku

                   11:20 h pred kultúrnym domom.

       Za prinesený papier budú na výmenu k dispozícií:

                       3 druhy toaletného papiera

                      2 druhy kuchynských utierok

                    hygienické vreckovky a servítky.

Využite možnosť vylepšenia úrovne separácie Vašej domácnosti.

Nezabudnite si so sebou doniesť QR kód s označením PAPIER.

               Posledný tohtoročný 

     zber vriec separovaného odpadu

      sa koná v pondelok 27.12.2021

                      od 8:00 hod. 

Podľa harmonogramu ktorý ste obdržali.

Rozpis OcÚ Šuja 

 December 2021

 20.12.2021 Pondelok 8:00 - 15:00

 21.12.2021 Utorok     8:00 - 15:00

 22.12.2021 Streda     ZATVORENÉ

 23.12.2021 Štvrtok    ZATVORENÉ

 24.12.2021 Piatok       SVIATOK

 27.12.2021 Pondelok 8:00 - 15:00

 28.12.2021 Utorok     8:00 - 15:00

 29.12.2021 Streda     8:00 - 15:00

 30.12.2021 Štvrtok    ZATVORENÉ

 31.12.2021 Piatok     ZATVORENÉ

 

 Január 2022

 03.01.2022 Pondelok ZATVORENÉ

 04.01.2022 Utorok      8:00 - 15:00

 05.01.2022 Streda      8:00 - 15:00

 06.01.2022 Štvrtok        SVIATOK

 07.01.2022 Piatok       ZATVORENÉ

 

Základom pre ľudské zdravie a blahobyt je čisté životné prostredie ako je napríklad čisté ovzdušie, čistá voda, pôda. No v dnešnej dobe je kvalita životného prostredia ohrozovaná nielen prírodnými zdrojmi znečisťovania, ale čím ďalej tým viac sú to antropogénne zdroje, ktoré spoločne vplývajú na zmenu klímy a majú negatívny dopad na dobré životné podmienky. Na zdravie ľudí nepriaznivo vplýva zmena klímy, ktorú pociťujeme v podobe extrémnych horúčav, povodní, poveternostných podmienok, v šírení chorôb,...

             V sobotu 2. októbra sa koná v našej obci

                                ZBER PAPIERA

     obvyklým spôsobom na dvoch zberných miestach, a to:

            11:00 h na parkovisku pri detskom ihrisku

                   11:20 h pred kultúrnym domom.

       Za prinesený papier budú na výmenu k dispozícií:

                       3 druhy toaletného papiera

                      2 druhy kuchynských utierok

                    hygienické vreckovky a servítky.

Využite možnosť vylepšenia úrovňe separácie Vašej domácnosti.

Nezabudnite si so sebou doniesť QR kód s označením PAPIER.

                                 Vážení občania, 

  od 24. týždňa kalendárneho roka 2021 sa upravujú

  otváracie hodiny Obecného úradu Šuja nasledovne:

 PO:    8:00 - 12:00                  12:30 - 15

 UT:    8:00 - 12:00                  12:30 - 15:00

 ST:    8:00 - 12:00                  12:30 - 17:00

 ŠT:    8:00 - 14:00                   Zmena

 PIA:   Nestránkový deň           Zmena

 

Poznámka:

Nestránkový deň sa presúva zo štvrtka na piatok.

Otváravie hodiny z piatka sa presúvajú na štvrtok

s navýšením o 1 hodinu.

Testovanie na ochorenie Covid 19 sa koná 

            v sobotu 24. apríla

      v priestoroch školskej budovy.

  Testovať sa bude od 8:00 do 17:00 h

     Prestávka od 12:00 do 13:00 h

    Odber bude  vykonaný opäť z nosa,

             nie z nosohltanu.

    Využite službu ako prevenciu pred

           ochorením Covid 19.

Nevyhadzujme peniaze na skládku

Naša obec už čoskoro spustí smart systém evidencie odpadov ELWIS. Reagujeme tak na zmeny v legislatíve, potrebu zvyšovať mieru triedenia odpadov a znížiť tak množstvo skládkovaného odpadu. Evidencia nám poslúži na zistenie skutočného množstva odpadu, ktoré sa u nás produkuje. Na základe monitoringu získame podklad, aby naše odpadové hospodárstvo fungovalo lepšie, bolo transparentné a neplytvalo sa obecnými peniazmi.
Evidenčný systém ELWIS bude využívaný na sledovanie množstva komunálneho odpadu a triedeného odpadu. Každá nádoba bude označená jedinečným kódom pre príslušnú domácnosť. Pri každom zbere bude kód naskenovaný do systému pracovníkom zberovej služby. Údaje o množstve odpadu sa budú pravidelne vyhodnocovať. Na ich základe môže zlepšiť informovanosť, pripraviť pre vás osvetové aktivity a do budúcna prijať spravodlivejší systém pre vás, občanov.
Pre toto riešenie sme sa rozhodli vzhľadom k meniacej sa legislatíve a zvyšovaniu poplatkov za uloženie odpadu na skládku. Našim spoločným cieľom by malo byť neplatiť za skládkovanie odpadu, ktorý môžeme spoločnými silami vytriediť alebo skompostovať a tak predísť rastu nákladov a zvyšovaniu poplatkov pre občanov. Evidencia nám do budúcna umožňuje zaviesť aj rôzne formy motivácie pre domácnosti, ktoré budú dosahovať najlepšie výsledky v úrovni triedenia.

Testovanie na ochorenie Covid 19 sa koná 

               v sobotu 10. apríla

       v priestoroch školskej budovy.

  Testovať sa bude od 8:00 do 17:00 h

       Prestávka od 12:00 do 13:00 h

 Odber bude  vykonaný opäť z nosa,

                  nie z nosohltanu.

    Využite službu ako prevenciu pred

                ochorením Covid 19.

Testovanie na ochorenie Covid 19 sa koná 

               v sobotu 27. marca

       v priestoroch školskej budovy.

  Testovať sa bude od 8:00 do 17:00 h

       Prestávka od 12:00 do 13:00 h

 Odber bude tentokrát vykonaný z nosa,

                  nie z nosohltanu.

    Využite službu ako prevenciu pred

                ochorením Covid 19.

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3