Testovanie na ochorenie Covid 19 sa koná 

            v sobotu 24. apríla

      v priestoroch školskej budovy.

  Testovať sa bude od 8:00 do 17:00 h

     Prestávka od 12:00 do 13:00 h

    Odber bude  vykonaný opäť z nosa,

             nie z nosohltanu.

    Využite službu ako prevenciu pred

           ochorením Covid 19.

Nevyhadzujme peniaze na skládku

Naša obec už čoskoro spustí smart systém evidencie odpadov ELWIS. Reagujeme tak na zmeny v legislatíve, potrebu zvyšovať mieru triedenia odpadov a znížiť tak množstvo skládkovaného odpadu. Evidencia nám poslúži na zistenie skutočného množstva odpadu, ktoré sa u nás produkuje. Na základe monitoringu získame podklad, aby naše odpadové hospodárstvo fungovalo lepšie, bolo transparentné a neplytvalo sa obecnými peniazmi.
Evidenčný systém ELWIS bude využívaný na sledovanie množstva komunálneho odpadu a triedeného odpadu. Každá nádoba bude označená jedinečným kódom pre príslušnú domácnosť. Pri každom zbere bude kód naskenovaný do systému pracovníkom zberovej služby. Údaje o množstve odpadu sa budú pravidelne vyhodnocovať. Na ich základe môže zlepšiť informovanosť, pripraviť pre vás osvetové aktivity a do budúcna prijať spravodlivejší systém pre vás, občanov.
Pre toto riešenie sme sa rozhodli vzhľadom k meniacej sa legislatíve a zvyšovaniu poplatkov za uloženie odpadu na skládku. Našim spoločným cieľom by malo byť neplatiť za skládkovanie odpadu, ktorý môžeme spoločnými silami vytriediť alebo skompostovať a tak predísť rastu nákladov a zvyšovaniu poplatkov pre občanov. Evidencia nám do budúcna umožňuje zaviesť aj rôzne formy motivácie pre domácnosti, ktoré budú dosahovať najlepšie výsledky v úrovni triedenia.

Testovanie na ochorenie Covid 19 sa koná 

               v sobotu 10. apríla

       v priestoroch školskej budovy.

  Testovať sa bude od 8:00 do 17:00 h

       Prestávka od 12:00 do 13:00 h

 Odber bude  vykonaný opäť z nosa,

                  nie z nosohltanu.

    Využite službu ako prevenciu pred

                ochorením Covid 19.

Testovanie na ochorenie Covid 19 sa koná 

               v sobotu 27. marca

       v priestoroch školskej budovy.

  Testovať sa bude od 8:00 do 17:00 h

       Prestávka od 12:00 do 13:00 h

 Odber bude tentokrát vykonaný z nosa,

                  nie z nosohltanu.

    Využite službu ako prevenciu pred

                ochorením Covid 19.

 V sobotu 13.marca. 2021 sa koná v našej obci

                         ZBER PAPIERA

 obvyklým spôsobom na dvoch zberných miestach, a to:

           11:00 h na parkovisku pri detskom ihrisku

                 11:15 h pred kultúrnym domom.

   Za prinesený papier budú na výmenu k dispozícií:

           3 druhy toaletného papiera

           2 druhy kuchynských utierok

         hygienické vreckovky a servítky

       Využite možnosť odovzdania papiera,

tým pomôžete ku zvýšeniu úrovne separácie.

Testovanie AG testami na ochorenie Covid 19

               Kedy?   V sobotu 13. marca.

                 Kde ?    Školská budova.

            Čas ?    Od 8:00 h. - do 17:00 h.

              Prestávka 12:00 h. - 13:00 h.

    V sobotu 06. marca bude otvorený

    zberný dvor a obecná kompostáreň,

        v čase od 9:00 h - do 13:00 h.

          Za nasledovných podmienok:

 

PODĽA UZNESENIA VLÁDY SR, Č. 123 Z 28. FEBRUÁRA,

JE OSOBA POVINNÁ SA PREUKÁZAŤ ALEBO:

 

  - potvrdením o vykonaní RT PCR testu z negat. výsledkom 

    nie starším ako 7 dní

  - potvrdením o vykonaní antigénového testuz negat. výsledkom

    nie starším ako 7 dní

  - potvrdením o prekonaní ochorenia Covid 19,

    nie starším ako 3 mesiace

  - prípadne potvrdením o zaočkovaní vakcínou na Covid 19 aj 

    druhou dávkou a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní

 V piatok 05. marca sa od 8:00 h koná 

            vrecový systém zberu,

               triedeneho odpadu.

Testovanie AG testami na ochorenie Covid 19

         Kedy?   V sobotu 27. februára.

         Kde ?    Školská budova.

         Čas ?    Od 8:00 h. - do 17:00 h.

           prestávka 12:00 h. - 13:00 h.

      Víkendové testovanie na ochorenie Covid 19,

     zabezpečuje obec Rajecká Lesná nasledovne:

        v sobotu 20.02. 2021, v školskej budove,

                     od 8:00 h - do 17:00 h

           s prestávkou od 13:00 h - do 13:45 h.

   V prípade potreby sa dá otestovať aj v piatok,

  od 14:00 h - do 18:00 h v sále KD, v obci Fačkov.

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.