Oznamujeme Vám,

          že nový rozpis služieb upratovania Domu smútku,

    pre obdobie 02/2020 - 01/2021,

       je zverejnený na informačnej tabuli obecného úradu,

           Domu smútku a nástenke na chodbe KD Šuja.

 

                       Kľúče pre potreby upratovania,

            si vedúce skupín odovzdávajú medzi sebou.

              Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina,

                                      Vám oznamuje,

                                    že v zmysle § 16 zákona č. 39/2007 Z.z.

                       o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,

             je potrebné do 10.01.2020 nahlásiť na obecnom úrade chov ošípaných,

                                          ktoré držia pre vlastnú spotrebu.

                      Taktiež je potrebné hlásiť na RVPS Žilina každý úhyn ošípanej

                                   a tiež každú zabíjačku, 24 hodín vopred.

                                  Spoločný stavebný úrad v Rajci 

                                          Vám oznamuje,

                         že od pondelka 23.12.2019 bude úrad

                     z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.

          Otvorený bude v kalendárnom roku 2020 od 07. januára.

   Betlehemské svetlo bude aj tento rok sprístupnené,

                     a odpáliť si ho bude možné 

                      na ŠTEDRÝ DEŇ

                          od 8:00 do 12:00 h.

             V kaplnke sv. Jána Nepomuckého.

              Tohtoročné koledovanie Dobrej Noviny,

                 sa uskutoční v našej obci nasledovne:

         - v sobotu, 28.decembra sa koleduje od 11:00 h.

     Od reštaurácie EDEN, banskou ulicou až do mlyna.

         - v nedeľu, 29.decembra sa začína od 12:00 h.

Ulicou v kúte a pokračovať sa bude po ulici popri kultúrnom

                                   a hlavnej ceste.

 

  Koledníci navštívia všetky rodiny, ktoré boli zapísané v minuloročnom zozname.

    Pokiaľ máte záujem, je potrebné sa nahlásiť, prípadne odhlásiť na listinu,

  ktorá bude sprístupnená od utorka 17.decembra až do piatka 20.decembra,

                                   v miestnom obchode koruna.

 

                                Milí koledníci,

    oznamujeme, že prvý nácvik koledovania sa uskutoční

                   v piatok 20. decembra o 16:30,

                             na obecnom úrade.

  Každý, kto má záujem stať sa koledníkom Dobrej Noviny,

                              je srdečne vítaný.

Pre deti mladšie ako 12 rokov sa odporúča doprovod s rodičom.

                                                Milé deti,

                        oznamujeme vám, že v sobotu 07.12. 2019,

        v poobedných hodinách navštívi vaše príbytky sv.Mikuláš.

       Zároveň všetkých srdečne pozývame na večerné stretnutie

                      pri kaplnke so začiatkom o 18:00 h,

             kde pri vianočnej hudbe a vôni dobrého punču,

       spoločne so sv.Mikulášom rozsvietime vianočný stromček.

     Na Vás všetkých sa tešia sv.Mikuláš s anjelmi a čertami.

   Aktívny PARK Rajec v spolupráci so včelármi Rajeckej doliny,

     vás pozývajú na besedu so včelármi o včelách a včelárstve.

        Akcia sa koná v nedeľu 01.12.2019 od 16:00 hod.

                 na Štefánikovej ulici 624/10 v Rajci.

    kde vystúpi okrem špičkových včelárov aj operná speváčka.

        Súčasťou akcie je predaj a výstava včelích produktov 

                  a umeleckých diel s touto tématikou.

                 Podáva sa kapustnica a punč.

Dávame do Vašej pozornosti dva nové dokumenty týkajúce sa ochrany osobných údajov občanov obce Šuja.

GDPR: Informácie dotknutej osoby k spracúvaniu AV záznamov z podujatí - stiahne sa PDF dokument

GDPR: Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa - stiahne sa PDF dokument

Nájsť ich môžete aj v povinne zverejnených dokumentoch, v časti Vyhlášky a oznámenia.

V prípade nejasností sme Vám k dispozícii na obecnom úrade.

                    Spoločnosť SEVaK oznamuje občanom,

               že z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí,

 bude zajtra 13.11.2019 v obci Šuja prerušenie dodávky vody

                   od 9:00 h až do odstránenia poruchy.

                                                         Oznamujeme občanom,

                      že sa upravujú otváracie hodiny zberného dvora v obci Šuja, 

                                        ktorý je umiestnený pri kultúrnom dome.

                   Otvorený bude každú sobotu, v čase od 9:00 h do 13:00 h.

                   Zmena otváracích hodín bude platiť od soboty 09.11. 2019.

           !!! Dohľad a usmernenie v priestoroch zberného dvora

          bude vykonávať osoba poverená starostom obce Šuja !!!

      Žilinský samosprávny kraj v spolupráci so spoločnosťou SAD Žilina akciová spoločnosť,

      Vám oznamujú,že zapojením do aktivity

                       EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY

      s cieľom podpory cestovania verejnou dopravou,

      čakajú na plne platiacich cestujúcich prímestskou dopravou výrazné zľavy na cestovnom a to

      od pondelka 16. septembra do nedele 22. septembra.

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3