Spoločnosť ZÁHRADKÁR s.r.o, pestovateľská pálenica Šuja,

                                           oznamuje svojim zákazníkom,

                          že prihlasovanie na pálenie ovocia pre sezónu 2019/2020

       sa bude konať od soboty 28.09.2019, v priestoroch pestovateľskej pálenice,       

                                             v čase od 8:00 do 12:00 hod.

taktiež je možnosť telefonického nahlasovania, a to :

        každú sobotu od 8:00 do 12:00 hod. na tel. čísle: 041 / 542 25 68

        v pracovné dni od 14:00 do 16:00 hod. na tel. čísle: 0948 599 370

 

                             Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline

                                                              ODVOLÁVA

                      ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

                                              v územnom obvode okresu Žilina a Bytča

                                                       dňom 29.08.2019 od 06:00 h.

              Informujeme občanov, že počas konania športového podujatia

                                          Rajecký maratón

                               bude v sobotu 10. augusta 2019

úplná uzávierka cesty I/64 na trase Rajec - R.Lesná - Čičmany

                                 v čase od 8:30 h  do 14:00 h

               Súhlas vydalo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline.

      Prosíme Vás o rešpektovanie úplnej uzávierky!!!

                                                Stredoslovenská distribučná, a.s.

            Vám oznamuje, že v termíne 10.07. 2019, v stredu od 7:30 h do 16:00 h, 

           bude v našej obci prerušená distribúcia elektriky z dôvodu plánovaných prác

                     distribučnej sústavy spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a.s.

   Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu,

        ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra

                                                          oznamuje:         

Obec Šuja, v rámci konania žiadosti splnila všetky podmienky poskytnutia príspevku tak, 

    ako boli stanovené vo výzve OPII-2018/7/1-DOP, na základe čoho žiadosť schválil.

Tešíme sa na realizáciu projektu: 

           ,, Budovanie bezplatných Wifi sietí v obci Šuja "   

                                      v kalendárnom roku 2019                

        Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Žiline opätovne

                                            VYHLASUJE

                       dňom 24.06. 2019, od 6:00 h

       Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

                                 až do odvolania.

         V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti

            Kultúrna komisia v spolupráci s obcou Šuja, organizuje 22. júna 

                       Rodinný športový deň 2019

                                   so začiatkom o 15:00 h.

         O občerstvenie a pitný režim bude postarané pre všetkých.

      Zábava pre deti a dospelých, formou súťaží, ukážok zásahovej 

                              a poľnohospodárskej techniky.

                       Všetci ste pozvaní, tešíme sa na Vás.

        Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline 

                                           odvoláva

         čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

                v územnom obvode okresu Žilina a Bytča

                        dňom 22.06. 2019 od 6:00 h.

                               Farský úrad v Rajci Vás srdečne pozýva na

                             II. ročník medzinárodného hudobného festivalu

                               PRO MUSICA NOSTRA

                   ktorý sa uskutoční v nedeľu, 23. júna o 17:00h

                         vo farskom kostole sv. Ladislava v Rajci.

                 predpredaj vstupeniek prostredníctvom tiket portálu,

               prípadne samotným zakúpením hodinu pred koncertom. 

Keramika SOUKUP, pre Vás od soboty 22. júna pripravil veľký letný výpredaj obkladov a dlažieb za super ceny.

Tovar bude priebežne dopĺňaný a vystavený pred predajňou vo výpredaji.

Keramiku SOUKUP nájdete v Žiline na Kamennej ulici.

      Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Žiline

                                      VYHLASUJE

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

            v územnom obvode okresu Žilina a Bytča

           od 12.06. 2019 od 06:00 hod. do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný 

         dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3