CENNÍK SLUŽIEB A POPLATKOV OBCE ŠUJA

Prijatý obecným zastupiteľstvom dňa 11.12. 2019, uznesením č. 34/2019

Úkon Poplatok

Vyhlásenie v rozhlase

4 €

Prenájom sály pre občanov obce

v letnom období 12 € energie + 10 € prenájom sála = 22 € podujatie

v zimnom období: 30 € energie + 10 € prenájom sála = 40 € podujatie

Poplatok za sálu pre občanov mimo trvalého pobytu obce Šuja

v letnom období:   12 € energie + 25 € prenájom sála = 37 € podujatie

v zimnom období:  30 € energie + 25 € prenájom sála = 55 € podujatie

Poplatok za sálu pre mimoobecné organizácie

10€ / hod.

Daň za psa na 1 rok

5 €

Rybársky lístok

  • týždenný – 1,50 €
  • mesačný – 3 €
  • ročný – 7 €
  • trojročný – 17 €

Potvrdenie o trvalom pobyte

5 €

Overenie podpisu alebo listiny

2 € podpis / strana

Vydanie rozkopového povolenia

fyzické osoby 10 €, právnické osoby 30 €

Ohlásenie drobnej stavby

fyzické osoby 10 €, právnické osoby 80 €

Výrub dreviny

fyzické osoby 10 €, právnické osoby 100 €

Poplatok za hrobové miesto na 10 rokov

  • jednohrob: 10 €
  • dvojhrob:   20 €
  • trojhrob:    30 €
Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3