(podľa dodatku č.1 VZN 1/2016 o nakladaní s komun. odpadmi na území obce Šuja)

Zberné miesto a obecná kompostáreň sa nachádza v časti areálu spoločnosti Agroregión (miestne poľnohosp. družstvo).

Prevádzková doba otvorenia je vždy od 

9:00 - 13:00 hod

Harmonogram dní pre kalendárny rok 2020:

Apríl  Máj  Jún  Júl  August  September Október November  December
4.4.(sobota) 2.5.(sobota) 6.6.(sobota) 4.7.(sobota) 1.8.(sobota)  5.9.(sobota)  3.10.(sobota)  7.11.(sobota) 5.12.(sobota)

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3