Typ odpadu Popis Spôsob zberu Frekvencia vývozu Zber vykonáva

Zelený biologický odpad

odpad produkovaný zo záhrad, parkov, lúk, okrasných trávnikov Vlastné kompostoviská Občan

Zmesový komunálny odpad

Predtým ako sa rozhodnete vyhodiť čokoľvek do komunálneho odpadu sa zamyslite nad tým či daný obal, použitý výrobok a pod. nieje možné radšej vytriediť. Ušetríte peniaze nielen obecnému rozpočtu ale taktiež sebe ako platiteľovi daní. Triedením odpadu chránite aj životné prostredie. 110 l kovové
nádoby
1 x 14 dní T+T, a.s.
Andreja Kmeťa 18
01001 Žilina

Papier

patrí sem: noviny, časopisy, letáky, lepenka, katalógy, knihy bez tvrdých dosiek, kalendáre bez pružín, kartón

nepatrí sem: papier kopírovací,brúsny,voskový,od samolepiek, šanóny a zakladače s kovovými sponami, rolky od toaletného papiera a papierové obaly od vajíčok

Zvony 1 x mesačne Združenie obcí Rajecká dolina
Námestie SNP 29/1
013 13 Rajecké Teplice

Sklo

patria sem: Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.

nepatria sem: Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla.

Zvony 1 x mesačne Združenie obcí Rajecká dolina

Plasty

Fľaše od nápojov a olejov (PET fľaše), plastové obaly z drogérie, plastové obaly z potravín, igelitové vrecká a taškyobalové fóliepolystyrén a pod.

nepatria sem: znečistené plastové obaly, linoleum, guma, plas-tové obaly od motorových olejov, molitan

Vrecia 1 x mesačne Združenie obcí Rajecká dolina

Kovy

Patria sem: kovové plechovky od nápojov, konzervystarý kovový riad,kovové výrobky a súčiastky, alobal, kovové obaly Zvony 1 x mesačne Združenie obcí Rajecká dolina

Viacvrstvové kombi materiály

Viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav, džúsov, vína a pod.. Všetky VKM je treba vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky potravín.

Poučné video

Zvony 1 x mesačne Združenie obcí Rajecká dolina

Drobný stavebný odpad

odpad, ktorý vzniká v dôsledku uskutočňovania stavebných a udržiavacích prác

OBČAN JE ZODPOVEDNÝ ZA LIKVIDÁCIU STAVEBNÉHO ODPADU VÝVOZOM NA SKLÁDKU URČENÚ NA TENTO DRUH ODPADU!

Veľkoobjemový kontajner

1 x mesačne Urík, s.r.o.
Zátočná 467/16
013 13 Rajecké Teplice

Objemný odpad

 Drevený a čalúnený nábytok, postele a iný veľkorozmerný odpad

Veľkoobjemový kontajner

1 x mesačne Urík, s.r.o.

Batérie a akumulátory

 Vyradené malé batérie možno odovzdať aj priamo v predajniach v ktorých je batérie možné kúpiť. Zberný dvor Rajec 1 x mesačne Združenie obcí Rajecká dolina

Textil a šatstvo

nepatrí sem: netkané textílie používané napríklad v záhradníctve, silne znečistené alebo zničené (roztrhané) odevy, topánky ktoré nemajú pár Kontajner na
textil a šatstvo
1 x mesačne   Združenie obcí Rajecká dolina

Elektroodpad

Patrí sem: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia – chladničky, mrazničky, televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače,sporák, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie a iné elektrické prístroje, zariadenia a spotrebiče Zberný dvor Rajec 1 x mesačne Združenie obcí Rajecká dolina

Odpady s obsahom

škodlivín

Farby, rozpúšťadlá, pesticídy, aerosóly, žieraviny, čistiace prostriedky, chladivo, automobilové prevádzkové kvapaliny, ortuť, munícia atď. Taktiež obaly od nich silno znečistené.

NEBEZPEČNÝ ODPAD JE ZAKÁZANÉ VYHADZOVAŤ DO ODPADOVÝCH NÁDOB A KONTAJNEROV!

Zberný dvor Rajec 1 x mesačne Združenie obcí Rajecká dolina

Vývoz žumpy

Upozorňujeme, že občania musia vedieť zdokladovať celoročný vývoz žúmp!!!      


Čo ak chcem novú nádobu na komunálny odpad?

Informácie o objednaní získate na obecnom úrade.

 

Viac info vo zverejnených dokumentoch, časť ODPADY.

Do Vašej pozornosti dávame aj veľmi užitočný dokument Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3