Obecná zástava a erb

Obecná zástava a erb

História obecných symbolov:

Zo Šuje sú známe tri pečatidlá. Objavil a uverejnil ich J. Fojtík. Podľa neho najstaršie pečatidlo sa hlási do roku 1785. V pečatnom poli vidí “tri bylky zakončené kvetmi – ružičkami”. Kruhopis pečatidla znie: Sigillum Possessionis Suja. Pečať mala asi priemer 21 mm.

Obecná zástava

Odtlačok druhého pečatidla našiel na písomnosti z roku 1815. Tu je podľa neho v pečatnom poli “hrubými čiarami rytý osemlupienkový kvet – heraldická ruža”. Kruhopis je vyrytý v kurzíve a znie: ” Sigillum Possessionis Suia. Pečať mala priemer asi 27 mm.

Odtalčok tretieho pečatidla obce našiel na dokumente z roku 1869. Pečatný obraz tvorí “sedemlupienková heraldická ruža – ornament”. Kruhopis znie rovnako ako v predchadzajúcom dokumente. Odtlačky tohto počatidla sa našli na písomnostiach z roku 1866 a 1867, kde priemer pečatidla bol 28mm.

Obecný erb

O týchto pečatidlách sme sa dozvedeli z knhy Mestské a obecné pečate Trenčanskej župy od J. Fojtíka, Bratislava, Slovenská archivná správa, str. 158.

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3