Obec Šuja ako dotknutá obec, podľa § 10 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon") oznamuje občanom, že bolo doručené na obec Šuja Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu - "Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 - 2015".

Oznámenie je zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce : www.obecsuja.eu - oznamy.

Správa o hodnotení strategického dokumentu " Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 - 2015" je k dispozícii na príslušnom Obvodnom úrade životného prostredia v Žiline a na Obecnom úrade v Šuji. Do správy môžete nahliadnuť, robiť si z nej odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhodnotiť kópie aj na Obecnom úrade počas úradných hodín.

Strategický dokument je v súlade s ustanoveniami § 10 ods. 2 zákona zverejnený na stránke obstarávateľa www.za.ouzp.sk a na webovom sídle MŽP SR www.enviroportal.sk.

Verejnosť môže doručiť stanovisko do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe a hodnotení strategického dokumentu.

Zároveň oznamujeme, že verejné prerokovanie sa uskutoční dňa 20.06.2013 o 11.00 hod. na adrese: ObÚ životného prostredia Žilina, M.R.Štefánika č.1, zasadačka, 1. poschodie, č. 108

 

V Šuji 30.05.2013                                                                Marta Veselá

                                                                                       starostka obce

 

V sobotu 4.8.2012 sa na rozpálenom ihrisku pri Motoreste Oáza zhromaždilo 10 družstiev. Všetci v dobrej nálade a pripravení na tradičný nohejbalový turnaj. Najlepšie sa umiestnili nasledovné družstvá:

1. miesto: Martin Jasenovec, Peter Baláž, Jozef Škadra
2. miesto: Branislav Pekara, Marek Betinský, Tomáš Tomčik
3. miesto:  Martin Zadňan, Maroš Zadňan, Pavol Hucík
 
Výhercom blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto úspešnej športovej udalosti.
 
Fotografie nájdete v galérii.

Prečo Slonia skala? Lebo pri pohľade z určitého uhla pripomínala táto skala veľkého slona. A ten druhý názov? Vežu definuje geológia ako “vysoko vytŕčajúci osamelý kus skaly”. Myslíme si, že táto definícia viac-menej popisuje to, čo v Šuji pod Srnákom máme, hoci mnohí o ňom ani nevedia.

', '

  Tento skalný útvar bolo kedysi vidieť viac, dnes už ho pomaly prerastajú okolité stromy a kry.

Po dlhom čase sme sa naň vybrali v letný podvečer. Do poslednej chvíle nebolo jasné či bude pršať alebo nie. Risk je zisk, hovoria a tentokrát to aj bola pravda. Rýchlym krokom 15 minút a boli sme na vrchole kameňolomu, odkiaľ sme predpokladali, že sa dostaneme do cieľa našej cesty. Oči sme mali na stopkách, od obzerania boleli aj krky, a s blížiacim vrcholom Srnáku pribúdali rôzne skalné útvary, ale ani jeden nebol ten, ktorý sme hľadali.

Po krátkej prestávke a občerstvení sa výhľadom z vrchola viedla naša cesta druhou stranou Srnáka nadol. Znova sme hľadali, ba miestami nás prenasledovali aj chmúrne myšlienky, že sme poblúdili. S ubúdajúcim svetlom a rastúcim šerom veru strach začínal klopkať na naše dvere. A tu zrazu: “Jupííí”, nevediac ako, ocitli sme sa pred hľadanou skalou, vežou, či výhľadňou. Najlepšie sa na ňu šplhá zo strany od Rajeckej Lesnej. Vylezieme hore …. a výhľad z nej nesklamal napriek pokročilému večeru.

Cesta dolu už bola brnkačka. Trvalo necelých 10 minút a boli sme na ceste, po ktorej sa premáva megaveľké auto až na vrchol kameňolomu. Auto nás čakalo na miniparkovisku pri muničnom sklade. Čiže od závory je to túra na cca 30 minút keď človek pozná cestu. Škoda len, že nie je značená ani inak udržiavaná. Skala je blízko a je z nej úžasný výhľad na okolie. Chcelo by to zásah zo strany obecných aktivistov. Vyčistiť a vyznačiť chodník a trochu upraviť okolie skaly. 10 ochotných ľudí, štetec a vedierko farby na stromy, nejaké sekerky a jedno poobedie je cena za nenáročnú a príjemnú vychádzkovú trasu, ktorou by sa mohla obec pýšiť. Teda aspoň dovtedy kým ju nepohltí kameňolom. Ale dúfajme, že to tak skoro nebude. Čo Vy na to?

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3