Image

Informácie o obci

Obec Šuja leží v rajeckom výbežku Žilinskej kotliny na nive Rajčanky medzi dvomi známymi obcami Rajec a Rajecká Lesná. Od Žiliny je vzdialená približne 27 km. 

Odlesnený pahorkatinný povrch chotára tvoria náplavy toku Váhu. Má hnedé lesné pôdy. V chotári obce sa ťažia štrkopiesky. Obyvatelia pracujú v podnikoch v obci a na okolí.

Obecný úrad Šuja
Samosprávny kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Región: Rajecký
IČO: 36138487
Počet obyvateľov: 333 (rok 2018)
Rozloha: 242,4 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1393
 • Vývoj počtu obyvateľov

Vývoj počtu obyvateľov a demografia

2005:340
2007: 333
2011:310 a 85 domov
2018: 333


Národnosť: slovenská 99,40%, česká 0,30%, moravská 0,30%

Náboženstvo: rím. katolícke 97,01%, evanjelické a.v. 0,60%, gr. katolícke 0,30%, bez vyznania 1,79%, nezistené 0,30 %

Občianska a technická vybavenosť:

 • Predajňa potravín KORUNA
 • Pohostinstvo, reštaurácia
 • Kultúrny dom
 • Knižnica
 • Futbalové ihrisko
 • Verejný vodovod
 • Verejná kanalizácia (časť obce)
 • Rozvodná sieť plynu
 • Optické / DSL / mikrovlnné internetové pripojenie
 • Detské ihrisko
 • Zberný dvor
 • Dobrovoľný hasičský zbor

 

Prečítajte si aj o obecnej zástave a erbe obce.

Image

Zdroje:

Encyklopédia miest a obcí Slovenska, Vydavateľstvo PS-Line v októbri 2005, ISBN 80-969388-8-6

Štatistický zborník, 2011

Obecná kronika

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3