Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu,

        ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra

                                                          oznamuje:         

Obec Šuja, v rámci konania žiadosti splnila všetky podmienky poskytnutia príspevku tak, 

    ako boli stanovené vo výzve OPII-2018/7/1-DOP, na základe čoho žiadosť schválil.

Tešíme sa na realizáciu projektu: 

           ,, Budovanie bezplatných Wifi sietí v obci Šuja "   

                                      v kalendárnom roku 2019                


Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.