Názov príjemcu:                        Obec Šuja

Názov projektu:                         Triedený zber komunálneho odpadu pre obec Šuja

Výška poskytnutej dotácie:      79 188,00 EUR

Rok poskytnutia dotácie:         2022

Účelom bolo zakúpiť  techniku a MT vybavenie pre zabezpečenie zberu vytriedených zložiek KO od miestnych obyvateľov, aby tak mohli zvýšiť hodnoty triedeného odpadu v rámci obce.

Pre triedený zber zložiek  komunálneho odpadu obec zakúpila:

  • Traktor 1 ks
  • Čelný nakladač 1 ks
  • Hákový nosič kontajnerov 1 ks
  • Kontajner 1 ks

Tento projekt bol zrealizovaný s podporou Environmentálneho fondu

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3