Obec obdržala schválené územné rozhodnutie vo veci:

"Novostavba skladu požiarnej techniky na pozemku register "C" parc. č. 345/2 v katastrálnom území Šuja."

 

Podrobnosti sú k nahliadnutiu v priloženom dokumente.


Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3