Vytvorenie novej oficiálnej internetovej stránky obce Šuja bolo motivované snahou o dodržiavanie štandardov pre informačné systémy verejnej správy. Webové sídlo www.obecsuja.eu spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom Ministerstva financií č. 55/2014 Z. z.

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS), s miernym obmedzením aj pri zobrazovaní elementov prostredníctvom Java skriptov. Veľkosť písma je definovaná v relatívnych jednotkách a text je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Oficiálna internetová stránka obce Šuja spĺňa zásady prístupnosti podľa metodiky Blind Friendly, W3C HTML a W3C CSS.

Dokumenty na tomto webovom sídle sú zverejňované okrem formátu .html aj vo formátoch .doc, .docx, .xls, .xlsx a .pdf. Na zobrazenie dokumentov v .pdf odporúčame mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader. Dokumenty tretích strán, ktoré nie je možné získať v textovej forme budú zverejňované v naskenovanej forme vo formáte .pdf a .gif. Ďalšie grafické súbory sa na webovom sídle zverejňujú najmä vo formáte .jpg a .png.

Web sídlo je spracované v open-source redakčnom systéme Joomla. Webové sídlo neposkytuje modul RSS, nakoľko obsah webového sídla nie je aktualizovaný častejšie ako jeden krát za týždeň. Webové sídlo je pravidelne validované nástrojom W3C.

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou portálu nás prosím kontaktujte.

Ku skvalitneniu našich služieb využívame súbory cookies. Používaním týchto stránok nám automaticky dávate súhlas na ich použitie.

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3

https://www.traditionrolex.com/3